אל תתנו לריאות שלכם להיות המסנן של עובשים ופטריות מיחידות המזגן. אנו מספקים את שירות המיזוג הטוב ביותר באי אז אל תפספסו את ההזדמנות לקבל ניקיון מתאים!!

Enhance Cooling Efficiency with Pro Cleaning

Our experienced team employs advanced techniques to eliminate dust, allergens, and debris from your AC unit, ensuring optimal performance and air quality. Benefit from improved energy efficiency and extend the lifespan of your system with regular maintenance. Breathe easier and enjoy cooler, cleaner air in your London home or office.

 • ✓ Regular cleaning and maintenance can extend the lifespan of your air conditioning system
 • ✓ Our skilled technicians use advanced cleaning methods and equipment to deliver high-quality results tailored to your specific needs.
 • ✓ Enhance the efficiency of your air conditioner by removing dirt and debris that can impede airflow and strain the system.
ניקוי מזגן
ניקוי מזגן
ניקוי מזגן
 • בחירת שירות
 • בחר תוספות שירות
 • שדות מותאמים אישית
 • תאריך שעה
 • הפרטים שלך
 • תשלום
 • אמת את פרטי ההזמנה
 • תפוס

בחירת שירות

אנא בחר שירות שברצונך לקבוע לו פגישה

בחירת שירות

אנא בחר שירות שברצונך לקבוע לו פגישה

בחר תוספות שירות

בחר תוספות שירות שברצונך להוסיף להזמנה שלך.

שדות מותאמים אישית

אנא ענה על סט השאלות הזה כדי להמשיך.

תאריך שעה

לחץ על תאריך כדי לראות ציר זמן של משבצות זמינות, לחץ על משבצת זמן ירוקה כדי לשמור אותו

הפרטים שלך

אנא ספק לך את פרטי הקשר כדי שנוכל לשלוח לך אישור ופרטי יצירת קשר אחרים

תשלום

אתה יכול לשלם באינטרנט באמצעות כרטיס האשראי שלך או PayPal, או שאתה יכול לשלם עם ההגעה במזומן

אמת את פרטי ההזמנה

בדוק שוב את פרטי ההזמנה שלך ולחץ על כפתור שלח אם הכל נכון

תפוס

הפגישה שלך נקבעה בהצלחה. תקבל דואר אלקטרוני ברגע שהמינוי שלך אושר.
שאלות?
שִׂיחָה 99229441 לעזרה

בחירת שירות

בחירת שירות
בחר תוספות שירות
שדות מותאמים אישית
בחירת תאריך ושעה
לקוחות מידע
פרטי התשלום שלך
אמת את פרטי ההזמנה
המינוי הוגש

בחר משך שירות

עליך לבחור משך השירות, מחיר השירות שלך יהיה תלוי במשך הזמן.

כמה אנשים?

קיבולת מקסימלית היא 1
ניקוי מזגן
2 שירותים
ניקוי AC קטן ניקוי עמוק של יחידות AC/ מחיר ליחידה 35 € מתחיל מ
ניקוי AC גדול ניקוי עמוק של יחידת ה-AC הפנימית, המחיר הוא ליחידה 45 € מתחיל מ
<br> סיכום

מוכן למצוא את חברת ניקיון המשרדים הטובה ביותר
קרוב אליך בלימסול?

צרו קשר

צרו איתנו קשר או הזמינו באינטרנט את שירות הניקיון שלכם

הכירו את המנהל שלנו

לשירות ניקיון חוזה ארוך טווח אנו באים לפגוש אותך ולתאם עבורך תוכנית ניקיון משרדים מותאמת אישית

תהנה שוב מהמשרד שלך

שירות ניקיון המשרדים שלנו בלימסול הוא לפי שעה, כך שתשלם רק עבור הזמן המושקע במקום.
pexels-jose-andres-pacheco-cortes-3641213-5463576

The Importance of Air Conditioner Cleaning for Improved Efficiency and Indoor Air Quality

Our professional technicians are equipped with the latest tools and techniques to thoroughly clean and sanitize your air conditioning unit. Whether you’re a homeowner, business owner, or property manager in Limassol, we offer tailored cleaning packages to meet your specific needs and budget.

 • ניסיון: With years of experience in the industry, we understand the unique challenges of maintaining air conditioners in Limassol’s climate.
 • מומחיות: Our trained technicians are skilled in handling all types of AC systems, from split units to central air conditioning systems.
 • יעילות: We focus on improving the efficiency of your AC unit by removing dirt, dust, and debris that can hinder performance.
 • איכות אוויר: Enjoy cleaner and healthier indoor air with our comprehensive cleaning services that target allergens and pollutants.

Trust Our Expertise for Air Conditioner Cleaning in Limassol

we prioritize trust and transparency in every aspect of our air conditioner cleaning services. When you choose us for your AC maintenance needs in Limassol, you can rest assured that you’re partnering with a reputable and reliable HVAC company dedicated to your satisfaction.

Why Trust Us:

 • מִקצוֹעִיוּת: Our team consists of certified technicians with extensive experience in air conditioner cleaning and maintenance. We adhere to industry best practices and standards to deliver exceptional service.
 • שביעות רצון של לקוח: We value our customers and strive to exceed their expectations. Our commitment to quality workmanship and personalized service has earned us a reputation for excellence in Limassol.
 • אֲמִינוּת: We arrive on time and complete our work efficiently, minimizing disruption to your schedule.
 • אחריות איכות: We stand behind our work with a satisfaction guarantee. If you’re not satisfied, we’ll make it right.
ניקוי מזגן
ניקוי מזגן

Discover Our Residential Cleaning Services

we take pride in offering comprehensive residential cleaning services to enhance the cleanliness and comfort of your home. Whether you’re looking for routine maintenance or specialized cleaning solutions, we have you covered with our range of residential cleaning services tailored to meet your needs.

 • Regular House Cleaning: Keep your home consistently clean and tidy with our regular house cleaning services. We’ll dust, vacuum, mop, and sanitize your living spaces on a schedule that suits your lifestyle.
 • ניקיון עמוק: Restore your home to pristine condition with our deep cleaning service. We’ll tackle hard-to-reach areas, scrub surfaces, clean appliances, and eliminate built-up grime for a fresh and revitalized living environment.
 • Kitchen Cleaning: Maintain a hygienic kitchen with our specialized kitchen cleaning service. We’ll clean countertops, cabinets, appliances, sinks, and floors to ensure a clean and inviting cooking space.
 • ניקוי חדר אמבטיה: Ensure cleanliness and hygiene in your bathrooms with our bathroom cleaning service. We’ll disinfect surfaces, scrub tiles, clean fixtures, and sanitize toilets for a sparkling clean bathroom.
 • Floor Care :Keep your floors looking their best with our floor care services. We offer carpet cleaning, hardwood floor cleaning, tile and grout cleaning, and floor polishing to restore and maintain the beauty of your floors.
 • Window Cleaning: Enjoy clear views and natural light with our professional window cleaning service. We’ll clean interior and exterior windows, removing dirt, streaks, and grime for spotless windows.

אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מניקוי ריפודים

שאלות נפוצות

החלף כותרת

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

ש: מה לגבי חומרי ומוצרי הניקוי?

ת: אם השירותים שאתה מקבל הם שבועיים או שבועיים, אנו מבקשים ממך לספק אותם בעצמך יחד עם ציוד הניקוי. נשמח לשלוח לך במייל רשימה של החומרים הרגילים הדרושים. בנוסף, אנו יכולים לספק נוזלי ניקוי ומטליות לפי בקשה בתוספת תשלום. אנא וודאו כי יש מקום ייעודי לאחסון חומרי הניקוי והציוד. לניקיון משרדים יומי יש לבקש הצעת מחיר לאספקת ציוד וחומרי ניקיון.